About us  

About us

O mne


Volám sa Rubin Kostov. Trvalým bydliskom som Šalan, kde aj momentálne bývam a tvorím. Som maliar a mojimi farbami je svetlo, štetcom fotoaparát a mojim plátnom je zvitkový film, či digitálny snímač. Svetlo je najlepší kúzelník, ja už len stojím opodiaľ a v správny okamih zastavím čas a zachytím tú úchvatnú krásu naveky.


Čo je dobrá fotografia a kto je dobrý fotograf?


Dobrá fotografia má iskru, ktorá Vás osloví, zanechá dojem, jednoducho sa Vám páči. A dobrý fotograf je ten, ktorý Vám ju nafotil.


Všetky fotografie musia mať niečo spoločné - a to je technická dokonalosť. A práve o spojenie technickej dokonalosti a iskry dobrej fotografie sa snažíme vo svojej práci.About me


My name is Rubin Kostov. My permanent residence is Sala, Slovakia, where I also momentarily living . I am painter and my color is the light, and my paint brush is the camera and my canvas is roll film or digital analyzer. The light is the best magician, I am only standing aloof and at the right moment I stop the time and I record that beauty forever.


What is a good photography and who is a good photographer?


Good photography: Has spark that speaks to you, and leaves the impression on you and is loved by you. And a good photographer is a person who took the picture.


All photographies have to have something in similarity: and that is the perfection. And we are trying to connect the technical perfection with its the spark.